Gdybanie

    Po raz pierwszy spotkałam się z tym określeniem w szkole podstawowej, kiedy to nauczyciel matematyki zauważył w mojej klasie problemy z pewnym zagadnieniem u dużej części uczniów. Pozwolił nam więc pogdybać.