Polityka prywatności

Niezmiernie cieszę się, że widzę Cię na tej stronie! Mam wrażenie, że niewiele jest osób, które odwiedzają ten zakątek podczas przeglądania stron internetowych. Twoja obecność w tym miejscu dowodzi temu, że masz świadomość, jak kwestia danych osobowych jest istotna. Zapraszam do zapoznania się z moją polityką prywatności.

1.       Kto i na jak długo pozyskuje oraz przechowuje dane?

Dane pozyskuje (za świadomą zgodą czytelnika) oraz przechowuje administrator niniejszej strony. Dane przechowywane są do maksimum trzech lat lub w takim czasie, jaki wymagany jest do prowadzenia statystyk i świadczenia usług dostosowanych do potrzeb
i  upodobań czytelników.

2.       W jakim celu pozyskuje się dane?

Dane pozyskiwane są w celach badawczych (analiza statystyk oraz ruchu na stronie, na której przebywasz), kontaktowych oraz po to,
by móc świadczyć usługi jak najbardziej dostosowane do potrzeb i upodobań Czytelników.

3.       Jakie prawa ma Czytelnik wobec przekazanych danych.

Czytelnik ma prawo do następujących czynności: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania,
a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Według definicji RODO (art. 4 pkt 11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza:

„ (…) dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.”.

W związku z powyższym, na stronie gdybymbylawiedziala.pl  na każdego nowego Gościa – Czytelnika, czeka powiadomienie o stosowaniu plików cookies, które są nieaktywne  do momentu dobrowolnego i świadomego kliknięcia w okienko oznaczające zgodę na ich działanie.

Więcej informacji o Rodo.

Wyżej wymienione informacje zamieszczone zostały w trosce o spokój Czytelników oraz w związku
z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).